Ελλάδα

+30 2310 300 050

info@entranet.gr

Entranet Ltd., Πλαταιών 44, 54249, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κύπρος

+357 22450940

marketing@housemate.cy

Λεωφόρος Ακροπόλεως 27, Στρόβολος 2006, Λευκωσία, Κύπρος