Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία “ENTRANET”- Έρευνα Και Ανάπτυξη Τεχνολογικών Εφαρμογών εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα «housemate.online», λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακός τόπος της Εταιρείας (εφεξής «ιστότοπος») και τις κινητές εφαρμογές της (εφεξής τα «Apps»). Λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και δεσμευόμαστε πως τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται κάθε φορά και οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούμε μόνο υπηρεσίες από φημισμένα τρίτα μέρη που έχουν συνάψει συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και σέβονται το απόρρητό σας με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε και εμείς. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και δεσμευόμαστε για την πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη σας να ασκείτε έναν εύλογο έλεγχο στα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε μηχανισμούς, διαδικασίες και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η παρούσα επισήμανση απορρήτου επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αλλά και σας γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες καθώς και τι κάνουμε στη συνέχεια με αυτές. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου και να βεβαιωθείτε πως κατανοείτε και συμφωνείτε με τους επί μέρους όρους της παρούσας ειδοποίησης.

Ποιους αφορά η παρούσα πολιτική.

Η παρούσα πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται σαν ενιαίο κείμενο με την Πολιτική Cookies η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, για όλους εσάς που επισκέπτεστε, εγγράφεστε, αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα www.housemate.online καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων της Εταιρείας, για εσάς που χρησιμοποιείτε την τεχνολογία που σας καθιστούμε διαθέσιμη ή συνδέεστε και κάνετε χρήση της εφαρμογής μας ή έχετε πρόσβαση σε άλλες λύσεις που σας παρέχουμε ή σας καθιστούμε διαθέσιμες.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου και μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά πληροφορίες όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση IP, αναγνωριστικό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορεί να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων.

Κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά: η συλλογή, η καταγραφή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η τροποποίηση, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης, η χρήση, η διάδοση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας.

Η παραχώρηση των δεδομένων σας στην Εταιρεία μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους διαδικτυακούς τόπους, θα καταστεί αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων. Μπορεί για παράδειγμα να καταστεί αδύνατη η πραγματοποίηση κάποιας αγοράς ή η παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες προς εσάς. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην Εταιρεία (πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικοί) είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρησή τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε.

 • Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται κάθε φορά. Ως προκαταρκτικό ζήτημα, δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (που ονομάζονται δεδομένα ειδικής κατηγορίας στον ευρωπαϊκό νόμο δεδομένων) ή πληροφορίες σχετικά με παιδιά. Μέσω του housemate.gr, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους. Οι τύποι προσωπικών πληροφοριών που μπορούμε να λάβουμε περιλαμβάνουν:
 • Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον ιστότοπο μας ή στην εφαρμογή: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), κωδικός πρόσβασης (login password). Στα πλαίσια αυτά μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την εγγραφή σας και σύμφωνα πάντα με την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, προτείνοντάς σας προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένοι στις πληροφορίες που λάβαμε κατά την εγγραφή, τις προηγούμενες εισόδους σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή κατά την προσπάθεια παραγγελίας σας.
 • Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγονται και που μας παρέχετε από την επικοινωνία σας μαζί μας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ενδιαφέρουν εσάς ή την εταιρεία σας, τη γνώμη και τις προτιμήσεις σας σχετικά με ένα προϊόν, τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την επικοινωνία, την ανατροφοδότηση που μας παρέχετε για τις υπηρεσίες μας.
 • Προσωπικά σας δεδομένα ζητούνται επίσης κατά την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων της εταιρείας μέσω του εταιρικού ηλεκτρονικού καταστήματος τα οποία απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για τη διεκπεραίωση τόσο της αγοράς του προϊόντος αλλά και της ενδεχόμενης αποστολής του σε κάποιο προορισμό της επιλογής σας. Οι αναγκαίες πληροφορίες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, η διεύθυνση για την παράδοση και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που εσείς έχετε επιλέξει.
 • Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στον ιστότοπο μας, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο Internet Service Provider (ISP) για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν Προσωπικά Δεδομένα. Κατά κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.
 • Δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies στην αντίστοιχη Πολιτική Cookies.

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε;

Θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία τόσο κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας όσο και κατά τις αγορές σας και για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς. Φυσικά, αν οποτεδήποτε θελήσετε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα βρείτε παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματά σας, ποια είναι αυτά και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.
Θυμηθείτε πως αν επιλέξετε να μη μοιραστείτε τα δεδομένα σας μαζί μας ή αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, τότε ενδέχεται να μη μπορέσουμε να σας παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει (π.χ. διαθεσιμότητα προϊόντων κ.α.). Σας γνωστοποιούμε τέλος ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων της Εταιρείας και κατ΄εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με την πώληση προϊόντων μέσω των διαδικτυακών μας τόπων.

Η χρησιμοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων σας εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς που προαναφέρθηκαν όπως:

 • Τα στοιχεία δημιουργίας λογαριασμού χρήστη.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας
 • Τα απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και την αποστολή της
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

 • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας.
 • Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης).
 • Εάν έχετε εγγραφεί στα ενημερωτικά δελτία – δελτία προώθησης (newsletters), τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στις λίστες διανομής μας. Όταν διαγραφούν τα στοιχεία σας κατόπιν αιτήματος σας, το e-shop διατηρεί αυτά τα αρχεία διαγραφής για 30 ημέρες.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies διατηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Cookies από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας κατά την είσοδο στoν ιστότοπο μας για την χρήση τους.